Wydajność farby zależy od bardzo wielu czynników które w dużym stopniu wpływają na zmianę tej wydajności. Te czynniki to: rodzaj ostatniej powłoki malarskiej, rodzaj materiału z którego została zbudowana dana ściana lub powierzchnia, chłonność podłoża, wilgotność powietrza, rodzaj narzędzia użytego do malowania. Przy wyliczaniu ilości farby potrzebnej do malowania należy przyjąć średni przelicznik wydajności z jednego litra 6 – 7 m2 przy dwukrotnym malowaniu. Najczęściej jest w granicach 6 m2 z jednego litra farby. Podany  przelicznik uwzględnia minimalny zapas farby w taki sposób aby w czasie malowania nie okazało się że farby jest za mało.